Voda-pomaha_zakladni-logo-modre-nepruhl

Napij se a pomáhej...

Pít je přirozené stejně jako potřeba pomáhat. Darem na náš transparentní účet či zakoupením
naší vody
podporuješ projekty Diakonie Západ, tedy více jak 7 000 lidí z Plzeňského kraje, kteří se
bez pomoci často neobejdou ani jediný den. Jsou to lidé s autismem, mentálním či kombinovaným postižením, ale také ohrožené děti, senioři, pěstouni či lidé v nesnázích.

Díky Tobě a dalším dobrovodům jsme schopni pomáhat právě teď a tady v České republice.
Děkujeme!

Staň se dobrovodem!

Voda pomáhá v číslech

Pro dobrou věc pije 0 dobrovodů
Společně jsme vybrali 0 korun
Společne jsme vypili 0 litrů vody
Voda pomohla 0 projektům