Děkujeme, že jste v roce 2019 pomohli dětem v náhradní rodinné péči zažít parádní prázdninovou plavbu! 

Speciální poděkování patří H.O.G. CZ - Chapter Plzeň, Chapter Brno, Chapter Hradec Králové, Chapter Ostrava a Chapter Praha & H.O.G. SK – Chapter Banská Bystrica, Chapter Bratislava, Chapter Košice a Chapter Prešov za dar 70 000 Kč v rámci Prostřední míle 2019.

Projekt částkou 19 440 Kč podpořil Plzeňský kraj koupí vody pro běžce na Krajském půlmaratonu.

Děti v náhradní rodinné péči potřebují objevovat samy sebe, hledat vlastní cestu i přátele. Pomůžeš jim stát se režiséry a hrdiny svého života? 

Od roku 2012 se aktivně věnujeme podpoře pěstounských rodin. Nabízíme rodinám poradenství, vzděláváme pěstouny, dětem poskytujeme individuální oporu. Snažíme se i o zajištění služeb odlehčení vzhledem k celoroční náročné péči o děti. Proto pořádáme každoročně letní terapeutické pobyty pro děti z náhradní rodinné péče. Cílem pobytů je posílení osobnosti dětí, získání nových zkušeností a učení se vrstevnickým vztahům. Pobyty realizují sociální pracovníci, kteří celý rok s dětmi pracují v rodinách. V letošním roce pro děti chystáme dva letní pobyty: 

S Rytíři kulatého stolu se děti vypraví do doby krále Artuše, aby si osvojily rytířské umění, přiblížily se ctnostem jako je rozvaha, statečnost, vytrvalost, dvornost a mohly být součástí společenství u velkého kulatého stolu, kde je rozhodující rovnost a čest. 
Během Filmáče pak natočí krátký animovaný film. Pokusí se vdechnout život kresleným postavám, vyzkouší si pixelaci a loutkovou animaci. Animace vyžaduje značnou míru trpělivosti, fantazie a děti se při ní učí samostatnosti, improvizaci a umění spolupráce. 

Děti v pěstounské péči hůře zvládají nepřítomnost rodičů, potřebují specifickou podporu v navazování vrstevnických vztahů a posilování vlastní hodnoty při získávání nových zkušeností a dovedností. Letní terapeutické pobyty jsou proto postaveny nejen na hrách, sportu, tvoření, ale také na seberozvojových a dovednostních aktivitách, relaxačních technikách, muzikoterapii a dalších aktivitách se zaměřením na terapeutickou podporu dětí. Organizace pobytu pro děti je finančně náročnější než běžné letní tábory - vyžaduje méně dětí ve skupině, zapojení psychologa nebo terapeutů, u některých dětí i přítomnost osobního asistenta z důvodu různých specifik v chování a naplňování potřeb dětí. Důležitá je též volba prostředí, kdy je třeba najít samostatný objekt bez dalších osob, a zajištění odvozu na pobyt, aby se na místo dostaly i děti, které nemají pěstouni možnost doprovodit. Shromážděné prostředky nám umožní zaplatit terapeutický program, dopravu, ubytování, stravování a materiál potřebný k zajištění terapeutického pobytu. 

Variabilní symbol projektu: 23
Cílová skupina: děti v náhradní rodinné péči  
Služba Diakonie Západ: Adite pro náhradní rodiny 
Trvání projektu: půlroční 

Přispěj na děti v náhradní rodinné péči!

Terapeutické pobyty pro děti v náhradní rodinné péči

Potřebujeme vybrat 0 korun
Dosud jsme vybrali 0 korun
Tento projekt pomůže 0 dětem v 35 rodinách
Projekt zatím podpořilo 0 dobrovodů