Děti s těžkým kombinovaným postižením už mohou pravidelně jezdit na rehabilitace a za kamarády! Děkujeme!

Už více jak deset let zajišťujeme dětem s těžkým kombinovaným postižením terapeutický program ve Stacionáři Človíček, který je jediným ambulantním zařízením pro tyto děti v Plzni a okolí a který poskytuje mimo jiné i mezinárodně rozšířený a uznávaný koncept bazální stimulace. Aby byl náš stacionář dostupný všem zájemcům bez ohledu na zdravotní, dopravní či finanční situaci, nabízíme rodičům dopravu dětí z domovů a zpět naším mikrobusem. Děti v něm ale mohou cestovat jen ve speciálních autosedačkách. Na českém trhu je k mání jediná v praxi vyhovující autosedačka nabízející větším dětem s těžkým handicapem dostatečný komfort a bezpečí. Její cena je však velmi vysoká a nepřispívá na ní žádná ze zdravotních pojišťoven. Díky několika stovkám dobrovodů a firmám Čez prodej, a.s., KartelaTech s.r.o., Anděl music bar Plzeň, iniciativám Rozběháme Česko a In memory of Sirkir jsme už druhou takovouto sedačku mohli v roce 2018 nakoupit!

Variabilní symbol projektu: 226
Cílová skupina: děti a mládež (od 3 do 26 let), které mají těžké kombinované postižení (tzn. kombinace těžkého tělesného postižení a mentálního postižení)
Služba Diakonie Západ: Stacionář Človíček pro osoby s postižením Plzeň - program pro děti a mládež
Trvání projektu: roční

Děkujeme, že jste pomohli dětem s těžkým postižením pravidelně využívat nezbytné rehabilitace a užívat si zábavu s našimi pracovníky i ostatními Človíčky!

Tady už voda pomohla, chceš se stát dobrovodem a podpořit jiný projekt?

Nákup auta pro Človíčky

Potřebujeme vybrat 0 korun
Dosud jsme vybrali 0 korun
Tento projekt pomůže 0 dětem
Projekt podpořilo 0 dobrovodů