Děkujeme, že jste nám pomohli ukázat dětem a jejich nejbližším, jak se dá aktivně trávit čas a možná i jak neopakovat chyby svých rodičů.

Díky vaší podpoře jsme mohli uskutečnit dva pobytové tábory pro čtyřicet dětí z ohrožených rodin.

Někdy dětem z rodin v náročných životních situacích chybí možnost dělat to, co dělají běžně jejich spolužáci - jezdit na školní akce, výlety, kroužky, v létě na tábor. Společné rodinné akce jsou spíše výjimkou. Důvody? Chybí peníze, rozpad rodin, vztahové neshody, rodiče se zdravotním omezením, děti obtížně zařaditelné pro specifické potřeby atd. Pracovníci služby Archa pro rodiny s dětmi v rámci projektu SPOLU JE NÁM DOBŘE ukazují dětem i jejich rodičům, jak smysluplně strávit odpoledne, víkend či kousek prázdnin a ještě se něco naučit pro všední dny. Skupinová setkání, podle našich dlouholetých zkušeností, výrazně urychlují překonání obtížné situace, ale státem nastavený systém pomoci rodinám pracuje pouze s individuální pomocí - děti a rodiče odděleně, což nestačí.

Variabilní symbol projektu: 2
Cílová skupina: rodiny v náročných životních situacích
Služba Diakonie Západ: Archa pro rodiny s dětmi
Trvání projektu: roční

Děkujeme, že pomůžete ukázat dětem a jejich nejbližším, jak se dá aktivně trávit čas v rodině a možná i jak neopakovat chyby svých rodičů!

Pomoz dětem v náročných životních situacích!

Skupinové aktivity pro rodiny v obtížné situaci

Potřebujeme vybrat 0 korun
Dosud jsme vybrali 0 korun
Tento projekt pomůže 0 dětem ve 20 rodinách
Projekt podpořilo 0 dobrovodů