Plavání pro děti v náhradní rodinné péči

Zaplatili jsme plavecký kurz Chobotničky, který zábavnou formou učí děti plavat nejen vodou ale i životem!

Díky 453 dobrovodům jsme mohli v roce 2017 zrealizovat speciální plavecký kurz Chobotničky. Voda tak pomohla dětem překonat strach z neznámého prostředí. Moc děkujeme!!!

Děti v náhradní rodinné péči často trpí úzkostmi a mají potíže s adaptací na jakékoli nové prostředí. Plavecký kurz Chobotničky hravou formou a pod vedením zkušených plaveckých lektorů od roku 2014 sbližuje děti z pěstounských rodin, které k tomu dosud neměly mnoho příležitostí, s vodou, rozvíjí jejich plavecké schopnosti, a tím předchází rizikům úrazů a utonutí. Chobotničky jim nabízí individuální přístup a výuku plavání v malé skupině s ohledem na individuální potřeby jednotlivých dětí. Chceme dětem ukázat, že voda i sport je prostě kámoš.

Variabilní symbol projektu: 224
Cílová skupina: děti v náhradní rodinné péči ve věku 6 až 18 let
Služba Diakonie Západ: Adite pro náhradní rodiny
Trvání projektu: roční

Děkujeme, že jste pomohli naučit děti zábavnou formou plavat nejen vodou ale i životem!

Tady už voda pomohla, chceš se stát dobrovodem a podpořit jiný projekt?

Plavání pro děti v náhradní rodinné péči

Potřebujeme vybrat 0 korun
Dosud jsme vybrali 0 korun
Tento projekt pomůže 0 klientům
Projekt podpořilo 0 dobrovodů