Můj první film

Pomohli jsme dětem z pěstounských rodin stát se hrdiny svého vlastního filmu i života.

Děkujeme, že jste pomohli dětem z náhradních rodin vyrazit v roce 2018 na letní terapeutický pobyt, natočit svůj první film a stát se hvězdou jejich životní show!

Na tralier vzniklého filmu Růžový zločin se můžete podívat zde.

Terapeutický pobyt byl určen především starším dětem, které procházejí obdobím dospívání, hledají samy sebe a mnohdy pochybují o sobě i svých silných stránkách. Na letním pobytu si vyzkoušely být scénáristy, režiséry i herci svého vlastního filmu. Společné filmové tvoření, jehož byly hlavními hrdiny i autory, pro ně bylo příležitostí k zamyšlení se nad tím, kam směřují, co už dokázaly a jaké jsou jejich další možnosti seberealizace. Učily se spolupracovat, být součástí týmu, poznávat vlastní jedinečnost, objevovat svou roli na filmovém plátně i v životě.

Děti v pěstounské péči hůře zvládají nepřítomnost rodičů, potřebují specifickou podporu v navazování vrstevnických vztahů a posilování vlastní hodnoty při získávání nových zkušeností a dovedností. Letní terapeutické pobyty jsou proto postaveny nejen na hrách, sportu, tvoření, ale také na seberozvojových a dovednostních aktivitách, relaxačních technikách, muzikoterapii a dalších aktivitách se zaměřením na terapeutickou podporu dětí. Organizace pobytu pro děti je finančně náročnější než běžné letní tábory - vyžaduje méně dětí ve skupině, zapojení psychologa nebo terapeutů, u některých dětí i přítomnost osobního asistenta z důvodu různých specifik v chování a naplňování potřeb dětí. Důležitá je též volba prostředí, kdy je třeba najít samostatný objekt bez dalších osob, a zajištění odvozu na pobyt, aby se na místo dostaly i děti, které nemají pěstouni možnost doprovodit. Vypitá voda nám umožnila zaplatit terapeutický program, dopravu, ubytování, stravování a materiál potřebný k zajištění terapeutického pobytu.

Variabilní symbol projektu: 231
Cílová skupina: děti v náhradní rodinné péči 
Služba Diakonie Západ: Adite pro náhradní rodiny
Trvání projektu: půlroční

Děkujeme Kanceláři primátora města Plzně za nákup filmařského vybavení, bez kterého by děti film nemohly natočit. Finanční prostředky chybějící na realizaci projektu byly uhrazeny z vlastních zdrojů Diakonie Západ.

Tady už voda pomohla, chceš se stát dobrovodem a podpořit jiný projekt?

Můj první film - letní terapeutický pobyt pro děti v náhradní rodinné péči

Potřebujeme vybrat 0 korun
Dosud jsme vybrali 0 korun
Tento projekt pomůže 0 dětem v pěstounských rodinách
Projekt podpořilo 0 dobrovodů