Klokanův kufr do Adite

Pomohli jsme dětem udělat znatelný vývojový skok!

Díky 302 dobrovodům jsme v roce 2017 zakoupili speciální Klokanův kufr, který ve službě Adite pro náhradní rodiny pomáhá s včasnou, kvalitní a efektivní diagnostikou vývoje dětí v náhradní rodinné péči. Moc děkujeme!!!

Díky Klokanovu kufru lze u dětí od 3 let sledovat vývoj ve všech důležitých oblastech: od zrakového a sluchového vnímání přes motorické dovednosti, řeč, orientaci v prostoru a čase, základní matematické představy až po sebeobsluhu, sociální dovednosti a hru. Úkoly včetně pomůcek jsou v něm seřazeny podle vývojových návazností a ukazují, zda se v jednotlivých oblastech dítě rozvíjí v rozsahu svých individuálních možností a potřeb. Jeho pořízení umožňuje pracovníkům Adite snadnou a přehlednou orientaci v aktuálních dovednostech dětí v náhradních rodinách i jejich dlouhodobém vývoji.

Variabilní symbol projektu: 230
Cílová skupina: děti v náhradní rodinné péči ve věku od 3 let
Služba Diakonie Západ: Adite pro náhradní rodiny
Trvání projektu: čtvrtletní

Děkujeme, že jste pomohli zábavnou formou a hlavně efektivním způsobem rozvíjet schopnosti dětí, což jim umožní snažší usednutí do školních lavic!

Tady už voda pomohla, chceš se stát dobrovodem a podpořit jiný projekt?

Klokanův kufr do Adite

Potřebujeme vybrat 0 korun
Dosud jsme vybrali 0 korun
Tento projekt pomůže 0 dětem v pěstounských rodinách
Projekt podpořilo 0 dobrovodů