Lidé s autismem

Pomoz lidem s autismem a mentální postižením trénovat svou samostatnost, poznat přátele a přiblížit se běžnému životu!

Běžný život není samozřejmost!

To, co nám přijde obyčejné a někdy nás i nudí, pro lidi s autismem a mentálním postižením bývá nedosažitelné. Ráno vstát, uvařit si snídani a jít do práce, odpoledne vyrazit na fotbal a o víkendu s kamarády na výlet je pro ně bez podpory ostatních nemožné. Někdy kvůli jejich hendikepu, častěji ale proto, že nemají dostatek prostředků zajistit si speciální pomůcky a asistenci.

Pomozte nám, aby tito lidé nezůstávali sami, jen mezi stěnami svého bytu nebo pokoje! Přispějte jim na denní program ve stacionářích, cestování speciálním mikrobusem nebo doprovod na volnočasové aktivity. Budou tak moci trénovat svou samostatnost, poznat přátele a přiblížit se běžnému životu.

Variabilní symbol projektu: 223
Cílová skupina: lidé s poruchou autistického spektra, lidé s mentálním a kombinovaným postižením
Služba Diakonie Západ: Domov pro osoby s postižením, Stacionář pro osoby s postižením
Trvání projektu: roční

Děkujeme, že pomůžeš lidem s autismem a s mentálním postižením přiblížit se běžnému životu!