Pomoz Květě a Jiřině mít nový útulný domov!

Všichni potřebujeme domov. Místo, kam patříme. Kde máme svou postel, židli a skříň. A kde jsou naši blízcí, kteří s námi sdílejí dobré a zlé a pomáhají nám být sami sebou.  
Pro třicet lidí s autismem a mentálním postižením je tímto domovem Domov Radost v Merklíně. Jejich postižení vyžaduje celodenní péči a jiné obdobné zařízení na západě Čech není. Po 23 letech provozu budova potřebuje kompletní rekonstrukci za 9,9 mil Kč. Na realizaci se podařilo získat téměř osmimilionovou dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, zbylou část nákladů je ale nutné z podmínek dotace uhradit z jiných zdrojů. Chybí tak peníze například na stavební úpravy a vybavení pokojů pro devět klientů. Mezi ně patří i paní Květa a paní Jiřina, které jsou na Domov Radost zcela odkázané, protože nemají rodinu, která by jim mohla být oporou. Z invalidního důchodu na vybavení přispět nemohou, jeho výše stěží postačí na úhradu základních denních potřeb. Pomoz jim k novému útulnému domovu! 

Variabilní symbol projektu: 3
Cílová skupina: lidé s poruchou autistického spektra, lidé s mentálním a kombinovaným postižením
Služba Diakonie Západ: Domov Radost pro osoby s postižením
Trvání projektu: roční

Děkujeme, že pomůžeš Květě a Jiřině zařídit nový domov! Za shromážděné peníze provedeme potřebné stavební práce a nakoupíme do pokojů vybavení - zejména nové postele, skříně, stoly, židle a lampičky. 

Pomoz Květě a Jiřině k novému domovu!

Vybavení pokojů Radost

Potřebujeme vybrat 0 korun
Dosud jsme vybrali 0 korun
Tento projekt pomůže 0 lidem s autismem a mentálním postižením
Projekt podpořilo 0 dobrovodů