Stacionář Plamínek v Kostelní ulici v Merklíně nyní prochází kompletní rekonstrukcí. Stavební firma bohužel narazila na dřevomorku, což zvýšilo celkové náklady investiční akce o celých 160.000 Kč. Stacionář se nyní musí s nastalou situací vypořádat a postavil se k tomu čelem založením crowdfundingové sbírky na serveru Donio.cz.

Ohledně rekonstrukce jsme vyzpovídali Mgr. et. Mgr. Václavu Bláhovou, vedoucí ambulantních služeb pro osoby s postižením.

Jaké problémy vyvstaly s počátkem rekonstrukce?

V současné době se nacházíme v náhradních prostorách ve farním bytě Evangelického kostela v Merklíně, jelikož původní budova Stacionáře prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Když vše dobře dopadne, přestěhujeme se do nového někdy během léta 2021. Rekonstrukce začala na jaře 2020. Hned na začátku se vyskytly komplikace. Odhalením části střechy a stropů bylo zjištěno, že některé trámy jsou zasažené dřevomorkou. Naštěstí  se jednalo opravdu jen o některé a po odborném zásahu se mohlo v rekonstrukci pokračovat dál. Stavba se tím ale prodražila. V současné době hledáme zdroje na dofinancování těchto víceprací prostřednictvím crowfundingu na portálu Donio.cz. Cílem je získat 160 000 Kč. Věříme, že se to podaří.

DSC_4533

Proč jste se rozhodli Stacionář Plamínek rekonstruovat?

Cílem rekonstrukce bylo mimo jiné odstranění bariér v budově. Část našich klientů má různé pohybové disfunkce, je tedy důležité, aby se mohli po domě pohybovat bez větších problémů. Tím zásadním je vybudování výtahu a úprava WC a koupelen. Nepochybně i vybudování tzv. cvičné kuchyně a celkově získání více prostoru pro poskytování našich služeb. Dospělí lidé s mentálním postižením jsou velmi specifickou skupinou. Jsou to lidé se srdcem na dlani a s obrovskou chutí do života. Snížením bariér zvýšíme nejen materiálně technický standard zařízení, ale především jim usnadníme život. Při běžných úkonech péče o vlastní osobu budou mnohem samostatnější. 

Celá budova bude nově také přístupna i lidem s výrazným pohybovým hendikepem nebo i na invalidním vozíku. Těmto lidem se doposud nemohly naše služby poskytovat. Zejména pro zájemce z těchto řad je rekonstrukce jistě dobrou zprávou. Tou je také informace, že dojde ke kompletnímu zateplení a výměně oken, což do budoucna ušetří náklady na vytápění.

O Stacionáři Plamínek naši čtenáři určitě už slyšeli. Mohla byste jim přiblížit, jaké aktivity s klienty podnikáte a co jim to přináší? 

K našim klientům jsme zvyklí přistupovat jako k partnerovi a rovnému člověku. Během dne jsou mu nabízeny aktivity, které běžně zažívá jeho „zdravý“ vrstevník. Ráno si společně sednou třeba nad šálkem dobré kávy a pohovoří o událostech předešlého dne, o tom, co koho aktuálně zajímá nebo co řeší. Zdání, že se jedná o pouhé tlachání, je mylné. Již tady naši pracovníci s klienty cíleně pracují. Pomohou jim se zorientovat v čase (jaký je den, měsíc apod.), pomohou jim hledat vhodná slova, podpořit v mezilidské komunikaci či etiketě. Mezi další sociálně terapeutické činnosti patří i podpora v oblasti rozhodování se, prosazování názorů, navazování vztahů apod. I v těchto oblastech mívají lidé s poruchou intelektu problémy. To vše s maximálním respektem k limitům klienta a současného vymezení přiměřeného a bezpečného rizika. Velmi podobným přístupem jsou poskytovány i ostatní aktivity zaměřené např. na rozvoj motorických a psychických schopností. Využíváme k tomu rozmanité pracovní činnosti jako je výroba svíček, keramiky, tkaní koberců, malování na textil, vaření, praní, ale i práci s počítačem a internetem. I tyto činnosti směřují k socializaci klienta, který vidí výsledek své práce, cítí se užitečný, seberealizuje se. Učí se postupům a jejich dodržování, učí se ze svých chyb, a že každá akce vyvolává reakci. Někteří klienti potřebují pomoc s běžnými věcmi jako je podání jídla a pití nebo s osobní hygienou. I proto tu jsme a rádi jim v tom pomůžeme.

IMG_20210316_112513

Pro nás je nejdůležitější klient, lidská bytost, které bylo v něčem dáno méně v jiném zase více. A my jsme tu pro něj, abychom potřebné doplnili, ale jen tak, jak je potřeba.

Zaujal Vás příběh Plamínku? Můžete jim pomoci se vrátit do svého "domova" i tím, že přispějete na webové stránce Donio: Pryč s dřevomorkou! Pomozme s rekonstrukcí Stacionáře Plamínek v Merklíně | Donio