Stacionář Plamínek se nachází v malém městečku Merklín na jižním Plzeňsku, kde denně poskytuje službu až 22 dospělým klientům s fyzickým, mentálním nebo kombinovaným postižením.

Jedná se o klienty, kteří nemohou zůstat sami, potřebují podporu druhé osoby v různých oblastech života – při přípravě a servírování jídla a pití, při oblékání,  osobní hygieně nebo při volnočasových činnostech – třeba při vaření, tkaní na stavu nebo při práci s keramikou.

Do Plamínku dojíždějí z širokého okolí trávit svůj den zatímco členové jejich rodin chodí do práce, vyřizují záležitosti na úřadech nebo jedou třeba nakoupit. Odpoledne se poté klienti vracejí zpátky ke svým rodinám.

Plamínek sídlí v budově, která už dispozičně neodpovídá potřebám našich klientů s postižením a potřebuje rekonstruovat. Do přestavby dvoupatrového domu jsme se pustili loni, máme už i zčásti hotovo. Plány nám ale komplikuje dřevomorka, která se usadila v trámech pod střechou.

Na její odstranění chceme společně s vámi vybrat finance, aby přestavba na bezbariérový moderní dům s výtahem mohla být dokončena.

plakát

 

Kdo sbírku organizuje?

Diakonie Západ – nezisková organizace působící v oblasti sociálních služeb na západě Čech. Naším posláním je pomáhat kvalitními službami tam, kde na to člověk sám nestačí.

Pomáháme lidem s handicapem, seniorům, dětem a mladistvým v nesnázích, podporujeme náhradní rodiny. Děláme naši práci dobře, máme skvělý tým a to nejen v Plamínku, pro který teď na Doniu vybíráme potřebné peníze.

 

Proč ji organizuje?

Poslední rekonstrukce budovy proběhla v 90. letech za pomoci místní komunity. Udělalo se spoustu práce, ale čas je neúprosný, materiály mají jen dočasnou životnost, a tak se místo pomalu stalo zastaralým a potřebujícím kompletní rekonstrukci.

Protože po rekonstrukci volají nejen klienti, ale také pracovníci služby, postavili jsme se problému čelem

Jenže jak to tak bývá, žádná rekonstrukce se neobjede bez neočekávaných komplikací. A je to tak, ani nás to neminulo!

Během stavebních prací jsme zjistili, že trámy pod střechou a ve stropech jsou zasažené dřevomorkou, jehož činnost je v dřevěných konstrukcích také znát.  

Nedá se bohužel nic dělat, dřevomorka musí pryč a s ní i červotoč, jehož činnost je v dřevěných konstrukcích také znát. Kdo už někdy rekonstruoval, dokáže si představit, jak takový nález znepříjemní den. A kdo zatím nerekonstruoval – tomu přejeme, aby ho podobná situace nepotkala a ušetřil si spoustu starostí :-)

Všechny neplánované opravy nás budou stát suma sumárum 160 000 Kč.

A proto jsme tu a žádáme o pomoc…

Pomozte nám vybrat dostatek peněz, aby rekonstrukce Plamínku mohla být dokončena a naši klienti se mohli vrátit z dočasných prostor zpět, kde to mají rádi a kam se budou zase každý den těšit.

Pryč s dřevomorkou! Pomozme s rekonstrukcí Stacionáře Plamínek v Merklíně

 

Komu pomůžete?

  1. Našim klientům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního nebo kombinovaného postižení. Současné době nejsou prostory služby vhodné pro klienty pohybující se na invalidním vozíku nebo pro osoby s výrazným pohybovým handicapem. Vybudováním výtahu se stacionář stane bezbariérovým a my budeme mít možnost nabídnout služby rozšířené cílové skupině klientů, bez ohledu na jejich pohybové omezení. 
  2. Našim pracovníkům, kteří budou moci svou práci dělat bezpečněji a komfortněji. Ušetřené síly z překonávání prostorových bariér využijí v přímé podpoře našich klientů. . 
  3. Samotným rodinám ve zcela běžných úkonech, jako je zajít si na nákup, vyřídit příjemné i nepříjemné záležitosti na úřadech, dojít si na poštu a nebo si prostě jen tak sednout na chvíli úplně v klidu ke knížce nebo k televizi a trochu si odpočnout a nabrat nový dech.
  4. V rekonstruované budově sídlí kromě denního stacionáře také naše pečovatelská služba Jubilata, která vyjíždí za našimi klienty (většinou seniory) domů. Tam jim pomáhá s chodem domácnosti, s donáškou obědů, umí ale pro naše klienty i nakoupit nebo jim pomoci se zařízením jejich osobních záležitostí. Přispěním v rámci této sbírky pomůžete i jim ke kvalitnější práci a k lepším pracovním podmínkám.

 

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

Vaše příspěvky použijeme na stavební práce spojené s odstraněním důsledků dřevomorky a červotoče v rekonstruované budově, což zahrnuje zejména tyto položky:

  • odstranění důsledků napadení stropních konstrukcí dřevomorkou a červotočem
  • výměna nevyhovujícího vedení odpadů, oprava chybného spádu vedení a odstranění vlhkosti v prostorách nově budovaného bezbariérového přístupu
  • sanace vlhkosti v nově budovaném bezbariérovém vstupu.

 

Co na Plamínek říkají naši klienti? Co je baví a jak jsou u nás spokojení?

 

„Mně se líbí uklízení a vaření. Ráda jezdím do Merklína za kamarády. Líbí se mi, že jezdíme na tábor do Klenčí.“

„Těším se do práce – tkám, maluju na tašku kočku. Povídáme si. Dělám kuličky do polštářů.“

„Že tu pracuju – motám klubíčka, stříhám látku na koberce. Líbí se mi, že se tu v úterý vaří.“

„Já tkaní a koberece. Já vařila oběd pomáhat. Já uklízí, umyje nádobí. Já mluví, děti zpívání.“

„Já vařila kávu. Já venku zameta. Já sedí, mluví, zpívání.“

„Já ráda čtu z Bible. Já ráda vařim s kamarády. Já povídam s kamarády. Já ráda s vámi všemi povídám.“

„Líbí se mi tady, že jsou na mě všichni hodní, že dělám u stavu.“

Více o Plamínku můžete naleznout na FB stránkách zde nebo na webových stránkách zde

 

Video se záběry na stávající stav rekonstrukce:

 

Záběry na současné přechodné bydliště Stacionáře Plamínek s pozdravem našich klientů: