HURÁ DO SEDEL!

Šlápni s námi do pedálů a podpoř lidi s autismem a mentálním postižením!

Šlápni s námi do pedálů pro dobrou věc! Letos již potřetí pořádáme charitativní cyklovýlet na podporu Stacionáře Korálek.

 

Celý výtěžek z akce podpoří klienty s poruchou autistického spektra a s těžkým mentálním postižením ve Stacionáři Korálek

Na co potřebujeme peníze?

Zátěžové deky

Používání zátěžové přikrývky stimuluje propriocepci (hloubkové vnímání) a vede ke zklidnění nervového systému. Pomáhá rozvíjet smyslové vnímání a uvědomování si vlastního těla, vede ke zlepšení adaptivních odpovědí na podněty. Zátěžové přikrývky přinášejí uklidnění při různých neurologických, behaviorálních či psychických poruchách, jako jsou například autismus.

Pro správné fungování mozku je nevyhnutelné, aby dostával dostatek smyslových podnětů. Smyslové podněty jsou pro nás velmi důležité. Moderní životní styl je často nastavený tak, že přetěžujeme právě zrakové a sluchové vnímání a máme deficit ostatních podnětů. Důležité je proto soustředit se i na jiné podněty, mezi nimi zvláště hloubkové taktilní a proprioceptivní podněty a tyto zařazovat do našeho života častěji.

Dalším specifikem mozku je, že vytěsňuje z našeho vědomí pro nás běžné věci. Neuvědomujeme si například nohy, pokud nás právě netlačí bota. Na to, abychom si některé věci uvědomili, potřebujeme častokrát intenzivnější podnět. Právě proto dodání hloubkových taktilních (hluboký tlak) a proprioceptivních podnětů (prostřednictvím pohybu) je velmi vhodnou strategií. Tyto podněty jsou pro lidi většinou příjemné, nevzbuzují stresující reakce a jsou bezpečné.

Cílem zátěžové přikrývky je obepnout celé tělo klienta a zvědomit ho. Tím, že přikrývkou zatížíme nohy, kolena, pánev až po hrudník, mozek dostane nový impuls a uvědomí si, že má i tyto části těla. Tyto podněty jsou velmi vzácné zejména u ležících pacientů, kteří si při neustálém ležení přestávají uvědomovat hranice svého těla. S tím také více pracuje např. bazální stimulace. Stejně ale lidé s vysokou úrovní aktivity ocení tyto podněty, protože je obtížné pro ně zrelaxovat a uklidnit se. Doplněním intenzivnějšího proprioceptivního podnětu dojde k impulzu do mozku, který má za následek celkové i motorické zklidnění.

deka

Cena jedné deky je cca 6 000 Kč. Potřebuje 3–4 kusy.

 

Hnízdo/stan/skrýš

Pomůcka slouží jako útočiště pro lidi s poruchami autistického spektra, poruchami emocí či chování, které potřebují klidné útočiště před smyslovými podněty či požadavky vnějšího světa. Potřebují bezpečné místo a soukromí, kde se schovají a uklidní. V Interiéru se tyto „schovky“ hledají těžko. Jako hravá a efektivní varianta je stan J + matrace, deky, polštářky apod.

stan

Cena cca 15 000 Kč

 

Cyklotoulky s Korálkem 2021