Pomoz dětem s těžkým kombinovaným postižením bezpečně a pohodlně dojet za nepostradatelnou péčí, učením, zábavou a kamarády.

více jak deset let zajišťujeme dětem s těžkým kombinovaným postižením všestranný program ve Stacionáři Človíček, který je jediným ambulantním zařízením pro tyto děti v Plzni a okolí. Aby byl náš stacionář dostupný všem zájemcům bez ohledu na zdravotní, dopravní či finanční situaci, nabízíme rodičům dopravu dětí z domovů a zpět naším automobilem. V případě, že bychom nenabízeli vlastní dopravu, by byla pravidelná možnost využití služeb stacionáře pro řadu dětí velice komplikovaná.

K dopravě totiž potřebují speciální autosedačky, jejichž pořizovací cena je zhruba 65 tisíc korun a pro mnoho rodičů jsou finančně nedostupné. Časté využití hromadné dopravy zdravotní stav dětí neumožňuje a doprava automobilem minimalizuje čas, který jsou děti na cestě z a do stacionáře. Automobil také umožňuje dětem ve stacionáři vyrážet na výlety, poznávat vzdálenější místa a akce mimo Plzeň. V neposlední řadě službou dopravy umožňujeme jejich rodičům navrácení do zaměstnání, byť třeba jen na částečný úvazek. To napomáhá nejen jejich setrvání v běžných částech společnosti, ale také v možnosti zvládnout finančně náročnou péči o své děti s těžkým kombinovaným postižením a nebýt pouze závislí na dávkách od státu.

Po více jak desetiletém provozu nám již auto pro dopravu dětí pomalu dosluhuje, a pro zajištění co možná největší bezpečnosti dětí potřebujeme v tomto roce zakoupit auto nové.

Variabilní symbol projektu: 202016
Cílová skupina: děti a mládež (od 3 do 26 let), které mají těžké kombinované postižení (tzn. kombinace těžkého tělesného postižení a mentálního postižení)
Služba Diakonie Západ: Stacionář Človíček pro osoby s postižením Plzeň - program pro děti a mládež 
Trvání projektu: roční

Děkujeme, že nám pomůžete udržet službu dopravy v chodu a ponechat úsměv na tvářích dětí a rodičů ze Stacionáře Človíček.

Pomoz dětem ze Stacionáře Človíček!

Nákup auta pro Človíčky

Potřebujeme vybrat 0 korun
Dosud jsme vybrali 0 korun
Tento projekt pomůže 0 dětem
Projekt podpořilo 0 dobrovodů