Voda pomáhá

Odkud pramení, kudy a kam teče...

Pít je přirozené stejně jako potřeba pomáhat!

Charitativní kampaň „Voda pomáhá“ pomáhá tam, kde chybí dostatečná podpora sociálních služeb a jejich dostupnosti od státu, kraje či obcí. Peněžité příspěvky získané veřejnou sbírkou Diakonie Západ rozděluje tzv. projektům na vodě. Tyto projekty jsou různorodé aktivity (např. nákup pomůcek a vybavení, zajištění terapeutického programu, přeprava klientů apod.), které jsou nepostradatelné v péči o klienty, ale není možné hradit je z dotací.

Koupí naší vody a charitativních předmětů nebo darem na náš transparentní účet podporuješ klienty Diakonie Západ, tedy více jak 7 000 lidí z Plzeňského kraje, kteří se bez pomoci často neobejdou ani jediný den. Jsou to lidé s autismem, mentálním či kombinovaným postižením, ale také ohrožené děti, senioři, pěstouni či lidé v nesnázích.

Kampaň funguje v režimu veřejné sbírky, kterou Diakonii Západ schválil Plzeňský kraj.
100% shromážděných příspěvků popluje na projekty na vodě.

Jak se napít a pomáhat?

Napij se on-line

Nech se zde přesměrovat na on-line platbu platební kartou nebo bankovním převodem na náš transparentní účet č. 9099090309/0800.

Napij se naší vody na ulici nebo akci

Na našem stánku na akcích nebo přímo na ulici během sbírkových dní se můžeš za minimální částku 30 Kč občerstvit naší balenou pramenitou vodou anebo si zakoupit některý z našich charitativních předmětů. Na jaké akce se s naší vodou chystáme, najdeš ve vodním kalendáři.

Děkujeme, že s námi budeš pít pro dobrou věc!

 

Pomoz nám pomáhat tam, kde je to právě nejvíc potřeba!