Terapeutické pobyty pro děti z pěstounských rodin

Pomoz dětem v náhradní rodinné péči zažít parádní prázdninovou plavbu - pošli je na letní terapeutický pobyt!

(například „babička“, „milý kolega František“ nebo název Vaší firmy apod.)
(pro správný tvar slovesa na certifikátu)

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. 
Jak je zpracováváme najdete na www.diakoniezapad.cz.

čtyřimínustři=

Pozn.: položky označené * jsou povinné.

Obrázková galerie

Organizátor

Diakonie Západ - Tomáš Benda
E-mail: ahzk9W6_9_njGK8aWdBxZ3p7_8qhTj
Telefon: 605573209
Adresa: Prokopova 25, 301 00 Plzeň
WWW: http://www.vodapomaha.cz/

Další informace

Od roku 2012 se aktivně věnujeme podpoře pěstounských rodin. Nabízíme rodinám poradenství, vzděláváme pěstouny, dětem poskytujeme individuální oporu. Snažíme se i o zajištění služeb odlehčení vzhledem k celoroční náročné péči o děti. Proto pořádáme každoročně letní terapeutické pobyty pro děti z náhradní rodinné péče. Cílem pobytů je posílení osobnosti dětí, získání nových zkušeností a učení se vrstevnickým vztahům. Pobyty realizují sociální pracovníci, kteří celý rok s dětmi pracují v rodinách. V letošním roce pro děti chystáme dva letní pobyty:  

Rytíři kulatého stolu se děti vypraví do doby krále Artuše, aby si osvojily rytířské umění, přiblížily se ctnostem jako je rozvaha, statečnost, vytrvalost, dvornost a mohly být součástí společenství u velkého kulatého stolu, kde je rozhodující rovnost a čest.  
Během Filmáče pak natočí krátký animovaný film. Pokusí se vdechnout život kresleným postavám, vyzkouší si pixelaci a loutkovou animaci. Animace vyžaduje značnou míru trpělivosti, fantazie a děti se při ní učí samostatnosti, improvizaci a umění spolupráce.  

Děti v pěstounské péči hůře zvládají nepřítomnost rodičů, potřebují specifickou podporu v navazování vrstevnických vztahů a posilování vlastní hodnoty při získávání nových zkušeností a dovedností. Letní terapeutické pobyty jsou proto postaveny nejen na hrách, sportu, tvoření, ale také na seberozvojových a dovednostních aktivitách, relaxačních technikách, muzikoterapii a dalších aktivitách se zaměřením na terapeutickou podporu dětí. Organizace pobytu pro děti je finančně náročnější než běžné letní tábory - vyžaduje méně dětí ve skupině, zapojení psychologa nebo terapeutů, u některých dětí i přítomnost osobního asistenta z důvodu různých specifik v chování a naplňování potřeb dětí. Důležitá je též volba prostředí, kdy je třeba najít samostatný objekt bez dalších osob, a zajištění odvozu na pobyt, aby se na místo dostaly i děti, které nemají pěstouni možnost doprovodit. Shromážděné prostředky nám umožní zaplatit terapeutický program, dopravu, ubytování, stravování a materiál potřebný k zajištění terapeutického pobytu.