První vodní milion přitekl ke klientům Diakonie Západ

20. prosince 2019

Pít je přirozené stejně jako potřeba pomáhat… Tato základní výzva charitativní sbírkové kampaně Voda pomáhá poprvé zazněla na jejím slavnostním startu ve čtvrtek 26. ledna 2017. Stalo se tak v rámci koncertu Tria Acoustix, jehož členové se zároveň stali prvními vodonoši (patrony) kampaně. Během večera jsme také publiku představili její hymnu Voda je život, kterou složili Jiří Mucha a Jan Eret.
Jako hlavní cíl kampaně jsme si určili možnost pomáhat v Diakonii Západ všude tam, kde chybí dostatečná podpora sociálních služeb a jejich dostupnost od státu, kraje či obcí. Ve své podstatě jsme chtěli založit jakousi „naši vnitřní nadaci“, která bude rozdělovat finanční dary jednotlivým projektům na vodě.

První vodní milion přitekl ke klientům Diakonie Západ
20. prosince 2019 - První vodní milion přitekl ke klientům Diakonie Západ

Původním hlavním artiklem kampaně byla půllitrová lahev pramenité vody, ke které se postupem času přidal bylinný čaj Napomáhač diakonický, limonáda Čajonáda Západní a v neposlední řadě doplnitelná tritanová lahev, kterou do naší sbírky dodala VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Myslím si, že více jak čtyři sta podpořených klientů ve službách Diakonie Západ, ke kterým během tří let dotekla pomoc v celkové částce přesahující jeden milion korun, je skvělým vysvědčením pro všechny, jenž se na kampani nějaký způsobem podíleli. Jsou to příspěvky získané na sbírkových akcích a online dary přes tyto webové stránky.

Věřím, že i ve čtvrtém ročníku sbírky si budeme užívat hašení žízně a "zalévání" všech vyprahlých míst Vodou, která pomáhá.

Tomáš Benda
koordinátor kampaně Voda pomáhá