Oslavte světový den vody dobrým skutkem!

21. března 2017

Zítra 22. března si lidé po celém světě připomenou, jak je voda důležitá pro veškeré bytí na Zemi v rámci světového dne vody. Pro Diakonii Západ je voda důležitá dvojnásob, jelikož v lednu tohoto roku spustila netradiční veřejnou sbírku s názvem Voda pomáhá s jednoduchým mottem: Napij se a pomáhej. Světový den vody oslaví společně s žáky Základní školy Martina Luthera v Plzni speciálním programem plným vody, ve kterém nebude chybět ani představení klipu natočeného samotnými dětmi k hymně kampaně Voda je život.

Oslavte světový den vody dobrým skutkem!
21. března 2017 - Oslavte světový den vody dobrým skutkem!

21. 3. 2017 13:00 | tisková zpráva | sdělení, informace | Plzeň

Světový den vody se připomíná od roku 1992. Žáci Základní školy Martina Luthera se několik dní připravovali na oslavy tohoto dne, během kterých vznikla řada tematických prací. Inspirací a novým rozměrem pro ně bylo i seznámení se sbírkou Voda pomáhá. Děti pod vedením svých učitelů myšlence pomáhat prostřednictvím vody doslova propadly.

Celá sbírka je jednoduchá jako Voda sama.  „Princip sbírky je opravdu jednoduchý, za každý dar vás dobrovolníci odmění pramenitou vodou ze Šumavy a vy tak pomáháte našim projektům na vodě a tím pádem více než 5 000 klientům Diakonie Západ. Máme velkou radost, že můžeme spolupracovat s tak skvělými lidmi a dětmi na této základní škole, která se stala historicky druhým VODONOŠEM,“ vysvětluje Mgr. Libor Janíček, manažer fundraisingové kampaně.

Zveme tímto všechna regionální média na oslavu světového dne vody, která proběhne 22. 3. 2017 od 9:00 do 11:00 v Základní škole Martina Luthera, Školní nám. 1, 318 00 Plzeň 3.

Vodu, která pomáhá Diakonii Západ dodává společnost Šumavský pramen.

Těšíme se na vás!

Kontakty:
Mgr. Libor Janíček
vedoucí oddělení PR a fundraisingu Diakonie Západ
mobil: +420 604 761 460
e-mail: libor.janicek@diakonie.cz 

Více informací o fundraisingové kampani Voda pomáhá naleznete zde: www.vodapomaha.cz.

Podpoř děti a dospělé s postižením!