Voda pomáhá

Odkud pramení, kudy a kam teče...

Pít je přirozené stejně jako potřeba pomáhat!

Vše začalo nedostatkem vody v našem Domově Radost, kde pečujeme o lidi s poruchou autistického spektra a mentálně postižené. Abychom toto unikátní zařízení nemuseli zavřít, realizovali jsme kampaň H2Óda na Radost, která byla postavena na darech za vodu a šíření dobré nálady. Povedlo se a čistá voda v Domově Radost od roku 2016 opět teče.

Tento model jsme se rozhodli dále rozvíjet. Chceme umožnit pomáhat lidem, kteří žízní po pomoci, a to jednoduše a adresně. Za jejich dobro opět nabízíme životodárnou a osvěžující vodu, která pomáhá. Tedy to, co denně skutečně potřebuje každý z nás. Společným pitím chceme s dárci (dobrovody) začít budovat vzájemný vztah postavený na vodě a radosti z dlouhodobé pomoci těm, kteří si sami pomoci nemohou.

Kam teče voda, která pomáhá?

Fundraisingový projekt Voda pomáhá pomáhá okamžitě a tady v České republice, konkrétně lidem na západě Čech, o které pečuje Diakonie Západ. Jsou to lidé s autismem, mentálním postižením, ale také ohrožené děti, senioři, pěstouni či lidé v nesnázích.

Pomáhá tam, kde chybí dostatečná podpora sociálních služeb a jejich dostupnosti od státu, kraje či obcí. Je ve své podstatě "vnitřní nadací" Diakonie Západ, která společně s dárci (dobrovody) rozděluje finanční dary jednotlivým projektům na vodě. Mimo výše uvedené je zdrojem financí pro informační kampaně o potřebnosti a užitečnosti sociálních služeb.

Celý projekt funguje v režimu veřejné sbírky.

Jak se napít a pomáhat?

Napij se on-line a staň se dobrovodem

Jediným kliknutím se dostaneš do naší "vodárny" a podle své žízně si vybereš, jestli Ti bude stačit půllitrová PET lahev, barel, anebo třeba zajištění ročního přísunu vody, která pomáhá. U každé z možností najdeš adekvátní minimální výši daru. Pak už jen zvol částku, kterou potom pošleš převodem na transparentní účet Diakonie Západ. 

Napij se vody z petky na ulici nebo akci a staň se dobrovodem

Pomoc našim projektům můžeš také tím, že si od dobrovolníků u stánku nebo přímo na ulici během sbírkových dní za minimální dar 30 Kč do zapečetěné kasičky vezmeš půllitrovou lahvičku pramenité vody Šumavský pramen. I v tomto případě bude rozdělena celá částka mezi projekty na vodě zveřejněné na tomto webu. 100% z Tvého daru je možné věnovat díky tomu, že vodu budou nabízet naši dobrovolníci, pracovníci i klienti Diakonie Západ. V zimě lahve s vodou na akcích nahrazuje čaj. Nově si můžeš koupit vodu i pomocí DMS. Nemusíš hledat kačky, stačí vzít telefon do ruky, a pak už jen pít pro dobrou věc!

Napij se symbolicky zasláním DMS

Naše projekty na vodě můžeš nově podpořit prostřednictvím dárcovské sms. Stačí vzít mobil do ruky a vyťukat jeden z níže uvedených tvarů sms:

DMS VODAPOMAHA 30
DMS VODAPOMAHA 60
DMS VODAPOMAHA 90

Dárcovskou sms v jednom z výše uvedených tvarů pak stačí odeslat na telefonní číslo 87 777. Cena DMS je 30 nebo 60 nebo 90 Kč, Diakonie Západ obdrží 29 nebo 59 nebo 89 Kč.

Nově lze odesílat i trvalé dárcovské sms, ty rozširují možnosti dárců, kteří využívají dárcovské sms a chtějí pravidelně (měsíčně) přispívat menšími finančními částkami našim projektům na vodě.

Přispívej i Ty každý měsíc, stačí jednou odeslat dárcovskou sms ve tvaru:

DMS TRV VODAPOMAHA 30
DMS TRV VODAPOMAHA 60
DMS TRV VODAPOMAHA 90

na telefonní číslo 87 777 a každý měsíc Ti bude automaticky odečtena částka 30 nebo 60 nebo 90 Kč, podle toho, kterou zvolíš. Více na www.darcovskasms.cz.

Chceš se stát dobrovodem i Ty?